Sosnowiec_int_075W skład naszej usługi zarządzania nieruchomościami magazynowymi wchodzą między innymi następujące elementy:

  • opracowanie procedur,
  • odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie nieruchomości,
  • monitorowanie i wskazywanie koniecznych remontów, napraw,
  • koordynacja i monitoring usług świadczonych przez podwykonawców,
  • zarządzanie umowami najmu,
  • stały kontakt z najemcami,
  • przygotowywanie i dostarczanie faktur dla najemców oraz zbieranie opłat,
  • rozliczanie kosztów eksploatacyjnych,
  • zatrudnianie licencjonowanych zarządców, którzy są gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług.

Kontakt:

Izabela Gajek

tel.: +48 691 665 169

izabela.gajek@7rsa.pl

 

 

BelkaZ_7