Firma 7R Logistic S.A. w latach 2012–2014 zrealizowała projekt: „Zakup usług doradczych niezbędnych do pozyskania kapitału w procesie oferty prywatnej i oferty publicznej na GPW”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 885 500 zł, w tym udział Unii Europejskiej: 442 750 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.