Sosnowiec_int_075W skład naszej usługi zarządzania nieruchomościami magazynowymi wchodzą między innymi następujące elementy:

  • opracowanie procedur,
  • odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie nieruchomości,
  • monitorowanie i wskazywanie koniecznych remontów, napraw,
  • koordynacja i monitoring usług świadczonych przez podwykonawców,
  • zarządzanie umowami najmu,
  • stały kontakt z najemcami,
  • przygotowywanie i dostarczanie faktur dla najemców oraz zbieranie opłat,
  • rozliczanie kosztów eksploatacyjnych,
  • zatrudnianie licencjonowanych zarządców, którzy są gwarancją wysokiego poziomu świadczonych usług.

Kontakt:

Kraków

Izabela Gajek, iza.gajek@7rlogistic.pl,
tel. +48 691 665 169,
www.7rlogistic.pl

Gdańsk

Michał Skorupski, michal.skorupski@7rlogistic.pl,
tel. +48 783 132 888,

BelkaZ_7